Co je to vzduchový filtr

Vzduchový filtr zabraňuje vniknutí nečistot z okolního prostředí do motoru. Pokud by došlo ke kontaminování malými částicemi, mohlo by být zabráněno optimálnímu spalování. Pokud by se vzduchový filtr zcela ucpal, mohl by celý motor selhat. Z toho důvodu se doporučuje pravidelná výměna vzduchového filtru